Czternasta Krakowska Drużyna Harcerzy „Rangers”

ul. Loretańska 16
31-114 kraków

+ mapa

Czternastka to drużyna specjanościowa o wielo-letniej tradycji, działająca w zakresie podnoszenia świadomości obronnościowej poprzez prowadzenie zajęć o charakterze militarnym.

ZBIÓRKI

Zbiórki odbywają się w środy o 18.00 w harcówce drużyny przy ul. Loretańskiej 16 w Krakowie.

+ dalej

TAKTYCZNE MANEWRY

Zdobywane na szkoleniach umiejętności: taktyczne i techniczne, regularnie wystawiamy na próbę podczas wspólnych manewrów, których fabuła wymusza zastosowanie w praktyce poznanych elementów wojskowej taktyki. W zajęciach biorą udział wszyscy członkowie drużyny.

SPRZĘT

Każdemu uczestnikowi zajęć drużyna zapewnia podstawowe wyposażenie niezbędne do czynnego uczestniczenia w scenariuszu. Posiadamy wierne, 100% metalowe repliki karabinów M4A1 w wercji CQB.

m4

ORGANIZACJA

Od pierwszego dnia rekruci działają w 3-5 osobowych patrolach wykonując powierzone im zadania w oparciu o wiedzę zdobytą podczas szkoleń.

+ dalej

STYLIZACJA

Dla instruktorów 14KDH źródłem wartości są zasady, rygor i dyscyplina zaczerpnię z programu szkoleniowego oddziałów amerykańskiej lekkiej piechoty Rangers.

ASG / PAINTBALL

Ostani rok przyniósł zmianę w wyposażeniu. Używane dotychczas karabinki paintballowe zastąpiliśmy replikami ASG.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w zajęciach 14KDH jest bezpłatny, otwarty dla wszystkich którzy ukończyli lub ukończą w danym roku 16 lat. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć konieczna jest także zgoda prawnych opiekunów.

FILM PROMOCYJNY

Przedstawione zostały zdjęcia z zajęć stylizacyjnych, harcerskich oraz obozów letnich w latach 2013-2014.

+ otwórz youtube.

GALERIA ZDJĘĆ

Zdjęcia wykonane w latach 2012 - 2016. Obejmują zajęcia harcerskie, stylizacyjne, obozy letnie oraz udział w innych imprezach.

+ galeria 14KDH flickr.

BIAŁY SZCZEP

Wraz z drużynami: 14KDHż, 18KDH oraz 16KDH, tworzymy Biały Szczep który swoją działalność zapoczątkował w roku 1957.

+ dowiedz się więcej.

KONTAKT

Osoby zainteresowane przystąpieniem do drużyny powinny stawić się w środę, o godzinie 18.00 na zbiórce i zabrać ze sobą podpisaną zgodę prawnych opiekunów na udział w zajęciach 14 Krakowskiej Drużyny Harcerzy. Pytania można kierować drogą mailową na adres: michal@ikropka.com lub telefonicznie pod numerem: 790 260 596.

wszelkie prawa zastrzeżone, wykorzysywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody autora zabronione.